Back

Jūlija Ivanova – 11.a kl.

Moto: ”Nekad netumšojiet kāda cita gaismu, lai jūs varētu spīdēt.”