Back

Administrācija

Velta Šterna

Direktore

Ilze Vanaģele

Direktores vietniece izglītības jomā

Andželika Pabērza

Direktores vietniece izglītības jomā

Ilga Kaniņa

Direktores vietniece izglītības jomā

Aiga Subatina

Direktores vietniece izglītības jomā

Alla Brokāne

Direktores vietniece izglītības jomā

Ivars Buldurs

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā

Atbalsta personāls

Sandra Davne

Logopēds

Sandra Samoviča

Psihologs

Iveta Repkova

Pedagoģe karjeras konsultante

Daina Alekse

Medmāsa

Tatjana Fjodorova

Medmāsa

Jeļena Sičeva

Medmāsa

Pedagogi

Vita Anspoka

Sociālās zinātnes un vēsture

Mārīte Balode

Sākumskola

Aina Baltā

Latviešu valoda un literatūra

Lilita Bērziņa

Sākumskola

Alla Brokāne

Matemātika, datorika

Sandra Davne

Sākumskola

Ināra Dronga

Sākumskola

Virgīnija Fjodorova

Matemātika

Ineta Galvāne

Sākumskola

Biruta Ģičevska

Matemātika

Skaidrīte Guļāne

Bibliotekārs

Sarmīte Isoda

Sākumskola

Inga Jakovļeva

Uzņēmējdarbības pamati

Jānis Jarāns

Sports un veselība

Viktors Jasiņavičs

Dizains un tehnoloģijas

Inga Kalviša

Ķīmija

Kaspars Kancāns

Valsts aizsardzības mācība, sports un veselība

Ilga Kaniņa

Matemātika

Inese Kokina

Bioloģija, ģeogrāfija

Zoja Kolosova

Fizika

Inga Kraševska

Mūzika

Zinaīda Ķedere

Latviešu valoda un literatūra

Veslava Linčika

Dizains un tehnoloģijas, krievu valoda, sociālās zinības

Sandra Macijevska

Angļu valoda

Daiga Martinsone

Mūzika

Anita Meikšāne

Mūzika

Valda Namiņa

Ķīmija

Vika Oļehnoviča

Angļu valoda

Veronika Orss-Orlovska

Bibliotekāre

Andželika Pabērza

Latviešu valoda un literatūra

Lonija Pupiņa

Kultūra un māksla

Lilita Rēķe

Angļu valoda

Tamāra Riekstiņa

Vācu valoda, krievu valoda

Mairita Rimoviča

Sākumskola

Silvija Romaņenkova

Latviešu valoda un literatūra

Elita Rutkupa

Sports un veselība

Ingrīda Silapētere

Sākumskola

Ingrīdas Siņuka

Sākumskola

Aiga Subatina

Anglu valoda, latviešu valoda un literatūra

Aiva Šaršūne

Krievu valoda, teātra māksla

Jolanta Ščerbakova

Ģeogrāfija

Airita Šuksto

Datorika, inženierzinātnes, programēšana

Diāna Timofejeva

Sākumskola

Gunta Vaitkune

Matemātika

Sandra Zemlicka

Dabaszinības, latviešu valoda un literatūra

Aija Žuravska

Dizains un tehnoloģijas, sociālās zinības

Natālija Kolosova

Pirmsskola

Daina Paukšte

Interešu izglītība