Back

Ilūkstes Raiņa vidusskola 

Raiņa vārdā nosaukta vispārizglītojoša skola Sēlijā.

Juridiskā adrese ir Raiņa ielā 49, Ilūkste, Augšdaugavas novads.

Dibināta 2018.gadā, apvienojot Ilūkstes 1. vidusskolu, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu, Subates pamatskolu, Eglaines pamatskolu.

Skolā mācās 425 skolēni

Direktore Velta Šterna

Skolas ēka celta no 1925.gada jūnija līdz 1926. oktobrim, kā Ilūkstes pamatskola.

1927.gada 23.janvārī notiek jaunā pamatskolas nama iesvētīšana, kurā piedalās izglītības ministrs Jānis Pliekšāns – Rainis.

1932.gadā Ilūkstes pamatskola kļūst par Ilūkstes valsts ģimnāziju.

1960.gadā Ilūkstes 1.vidusskola 1995.gadā skolai uzbūvē piebūvi.

1996.gada septembrī skolas ēka uzņemta Eiropas skolas mantojumā.

Direktori:

Gricāne E. no1961.gada līdz 1998.gadam,

Šterna V. no 1998.gada.

2018.gadā galvenā ēka Ilūkstes Raiņa vidusskolai.

Ilūkstes 2.vidusskola

Stadiona ielā 1, uzcelta 1959.gadā.

2010. gadā Ilūkstes 2. vidusskolu apvieno ar Ilūkstes novada neklātienes vidusskolu,
pārdēvējot to par Ilūkstes Sadraudzības vidusskolu.

Skolas direktori: Gricāns Z. Mackeviča J. Kudiņa A.

2018.gadā apvieno skolas ar nosaukumu Ilūkstes Raiņa vidusskola

Subates pamatskola

Tirgus ielā 21, Subate

Pirmā skola Subatē tiek dibināta 1682. gada 24. jūnijā.

Brāļi Osten Sakeni skolas veidošanai ziedo 2000 dālderu. Tā bija pirmā skola
Augšzemē, kurā var mācīties arī zemnieku bērni.

Līdz I pasaules karam Subatē pastāv 4 skolas: latviešu, lietuviešu, ebreju un krievu.

Pēc I pasaules kara vairākus gadus pastāv Subates vidusskola (10.08.1921. līdz1932) .

Pēc otrā pasaules kara Subatē darbojas 2 atsevišķas skolas:

Subates 1. septiņgadīgā skola (latviešu skola)
Subates 2. septiņgadīgā skola (krievu skola)

1963. gadā skolas tiek apvienotas vienā divplūsmu Subates 8-gadīgā skolā.
Mācības notiek vairākās ēkās pilsētā.

1986.gadā ekspluatācijā tiek nodota pašreizējā skolas ēka Tirgus laukumā 20.

2001.gadā skola pārtop par latviešu skolu.

Direktori:

Meļņikova R. no 1973.gada līdz 1995.gadam,
Mačuks J. no 1995.gada līdz 2018.gadam.

2018.gadā Subates pamatskolu apvieno Ilūkstes Raiņa vidusskolā.

Eglaines pamatskola

Skolas iela 41, Eglaine.

1875.gadā Kurzemes guberņas, Ilūkstes apriņķa, Lašu pagastā atver Lašu 1. pakāpes
pamatskolu.

Eglaines pamatskolas ēka uzcelta 1938.gadā.

No 1939.gada skolu beiguši apmēram divi tūkstoši skolēnu.

Skolas direktori:

Vucāns P. no 1962.gada līdz 1986.gadam,
Fedorovičs R. no1986.gada līdz 2005.gadam,
Skrimble E. no 2005.gada līdz 2012.gadam,
Linkeviča E. no 2012.gada līdz 2018.gadam.

2020.gadā 31.augustā skola beidz pastāvēt. Skolēni mācās Ilūkstē.