Back

“Skolas sirdspuksti ir skolēni,

                                 Bet skolas stiprums – skolotājs…”

                                                    /L.Krolis/

Katru gadu mūsu skolā tradicionāli tiek svinēta Skolotāju diena. Skolotāju vietā šajā dienā iejūtas 12.klašu audzēkņi, viņi vada mācību stundas 1. — 11.klašu skolēniem. Savukārt pedagogu kolektīvam ik gadu tiek gādāts pārsteigums: vai nu skolēni pārbauda skolotāju zināšanas un prasmes, organizējot “mācību stundas” un apsveikumu pedagogiem, vai arī uzdāvina ekskursiju uz tuvāku vai tālāku apkārtni. Pēdējo gadu laikā skolotāji ir bijuši ekskursijā pie Latgales keramiķiem un jūsmojuši par Rēzeknes skaistumu, pusdienojuši Aglonas bazilikā, iepazinuši Preiļu pilsētu.