Back

“Dziļa mana tēvuzeme

                                        visa mūža garumā…”

                                                / K.Skujenieks /

Latvijas Republikas proklamēšanas svinības ir viena no mūsu skolas tradīcijām. Šajā dienā tiek organizēts koncerts, kurā uzstājas skolas pašdarbnieku kolektīvi: “Ances” dejotāji, 1. — 4. un 5. — 9.klašu kori u.c. 18.novembris ir svētki, kuros  ikviens var pārdomāt savu attieksmi pret valsti, novadu, pilsētu un apzināties piederību tai vietai, kurā dzīvojam.